Voor direct contact met F. Aarts, M: 06 42 95 27 26 E-mail: info@mrfaarts.nl

Werkgever

“Ik wens je goede zaken en veel personeel toe” is een Joods gezegde en sarcastisch bedoeld.

Kleine werkgevers beschikken in het algemeen niet over een eigen personeelsdienst laat staan een arbeidsrechtjurist. Wellicht bent u als eenmanszaak gestart en gaat uw onderneming het voor de wind. De orders stromen binnen en op een gegeven moment hebt u behoefte aan personeel. Vacature plaatsen op uw website en/of in het lokale suffertje, sollicitatiegesprekken voeren en daar is uw werknemer.

Arbeidsjurist in de arm nemen

Gaat u dat geheel zelf doen of laat u zich bijstaan door een arbeidsrechtspecialist? Dat laatste is namelijk aan te bevelen omdat uw core business ligt bij het product van uw onderneming. Het binnenhalen van een geschikte werknemer zal voor u niet de grootste problemen opleveren alhoewel een onzorgvuldig wervingsproces kan leiden tot een schadeclaim. Er zijn namelijk nog steeds werkgevers die sollicitanten afwijzen omdat ze van Zuid-Europese afkomst of zwanger zijn.

Opstellen arbeidsovereenkomst

Eenmaal een geschikte werknemer gevonden dan moet u een arbeidsovereenkomst opstellen, voor bepaalde dan wel voor onbepaalde tijd al dan niet met een proeftijd. Is een proeftijd in alle gevallen mogelijk? Welke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing? Geldt er een verplichte deelname aan een pensioenregeling? Kan er een concurrentiebeding worden bedongen? Is er een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing? Een arbeidsjurist heeft alle antwoorden op deze vragen.

Wijzigen of beëindigen arbeidsovereenkomst

De werknemer is enige tijd in dienst maar door een verandering in de bedrijfsvoering dient de arbeidsovereenkomst te worden gewijzigd of beëindigd. Het nieuwe ontslagrecht dat met ingang van 1 juli 2015 van kracht wordt, stelt regels aan de te volgen ontslagroute en de daaraan verbonden transitievergoeding. Een beëindiging met wederzijds goedvinden blijft tot de mogelijkheden behoren maar realiseer daarbij dat de werknemer zonder opgaaf van redenen binnen twee weken op zijn beslissing kan terugkomen.

Kortom: als u zelf het arbeidsrechtwiel wilt uitvinden dan loopt u een groot risico dat het Joodse spreekwoord voor u opgaat. Laat u zich adviseren over personele aangelegenheden dan kunt u zich richten op uw onderneming.

Wilt u meer weten? E-mail: info@mrfaarts.nl
Tel: +31(0) 85 020 00 52
Mob: +31 6 42 95 27 26
Naam Email Telefoon Opmerking Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.

Ontslaan werknemers

Het ontslag van uw werknemers begint bij een goede voorbereiding, ik ben een vertrouwde partij die u bijstaat bij het ontslag van werknemers. Soms moet u noodgedwongen afscheid nemen van een werknemer. U dient zich aan complexe regels te houden alvorens u uw werknemer ontslaat. Ik bied u de juiste juridische hulp bij het ontslaan van uw werkn

Lees meer...

Reorganisatie ontslag

In economisch moeilijke tijden bent u als bedrijf misschien wel genoodzaakt om te reorganiseren. Dit heeft vaak consequenties voor u en uw werknemers. Vaak dient u afscheid te nemen van de tijdelijke en ingehuurde werknemers. Echter, wanneer dit niet voldoende is, zult u ook werknemers met een vast dienstverband moeten ontslaan. Niet alleen b

Lees meer...

Arbeidsovereenkomst

Een goede basis voor de werkrelatie tussen u en uw medewerkers is een arbeidsovereenkomst. Alle werkvoorwaarden en afspraken worden vastgelegd in deze overeenkomst en zodoende hebben u en de werknemer een document om naar terug te refereren. Wanneer u een arbeidsovereenkomst laat opstellen door Lees meer...

Ziekte & re-integratie

Wanneer een van uw medewerkers langdurig ziek is, mist u een kracht binnen uw team. Dit is niet alleen vervelend voor de werknemer, maar is ook vervelend zijn voor u als werkgever. Hoe kunt u als werkgever het beste omgaan met een dergelijke situatie? Voor juridisch advies bij een zieke werknemer

Lees meer...

Juridisch advies

U als ondernemer krijgt met personeel krijgt te maken met arbeidsrechtelijke vraagstukken. Voor een antwoord op deze vraagstukken wendt u zich tot een juridisch adviseur. Zoals bijvoorbeeld vragen over het ontslag van uw werknemers, een re-integratietraject of reorganisatie. Wanneer er sprake is van een van deze genoemde punten, zullen een aa

Lees meer...

© Copyright 2024 mrFAarts.nl alle rechten voorbehouden - Webdesign - Juridisch - Sitemap