Voor direct contact met F. Aarts, M: 06 42 95 27 26 E-mail: info@mrfaarts.nl

Schorsing

Als ambtenaar kunt u op twee verschillende manieren worden geschorst. Schorsing als disciplinaire maatregel of schorsing als ordemaatregel. Ongeacht om welke reden u bent geschorst, u kunt altijd bezwaar indienen tegen het besluit waarin de schorsing wordt opgelegd. Als arbeidsjurist kan mr. Frank Aarts u daarbij van dienst zijn.

Schorsing

Het verschil tussen schorsing als disciplinaire maatregel en schorsing als ordemaatregel is als volgt: Bij een disciplinaire maatregel is al vastgesteld dat er sprake is geweest van plichtsverzuim. De schorsing is in dit geval een straf. Bij schorsing als ordemaatregel is dit nog niet vastgesteld. De werkgever kiest dan voor een tijdelijke schorsing ten behoeve van het onderzoek.

Buitengewoon verlof

Wanneer u wordt geschorst door uw werkgever, dan kunt u proberen om 'buitengewoon verlof' aan te vragen. Dit heeft een veel minder negatieve uitstraling naar de buitenwereld. mr. F. Aarts kan u bijstaan in het aanvragen van buitengewoon verlof in plaats van een schorsing.

Inhouding van bezoldiging

In sommige gevallen kan de schorsing plaatsvinden met inhouding van bezoldiging. Wanneer u bijvoorbeeld wordt geschorst vanwege het feit dat u verwikkeld bent in een strafrechtelijk onderzoek, dan kan de werkgever bepalen om de bezoldiging te verlagen tot een bepaald minimum. Het is mogelijk dat de bezoldiging alsnog met terugwerkende kracht wordt uitbetaald.

Wilt u weten of u recht heeft op uitbetaling van bezoldiging met terugwerkende kracht na schorsing? Wilt u een bezwaar indienen tegen het schorsingsbesluit? Hebt u andere vragen met betrekking tot ambtenarenrecht? In alle gevallen kunt u terecht bij mr. Frank Aarts voor adequaat advies. Neem contact met mij op via dit contactformulier, of bel mij via 06 42 95 27 26.

Wilt u meer weten? E-mail: info@mrfaarts.nl
Tel: +31(0) 85 020 00 52
Mob: +31 6 42 95 27 26
Naam Email Telefoon Opmerking Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.
© Copyright 2024 mrFAarts.nl alle rechten voorbehouden - Webdesign - Juridisch - Sitemap