Voor direct contact met F. Aarts, M: 06 42 95 27 26 E-mail: info@mrfaarts.nl

Grensoverschrijdend arbeidsrecht

Het wegvallen van de grenzen op grond van het Verdrag van Maastricht heeft sinds 1992 een belangrijke bedrage geleverd aan het vrij verkeer van werknemers en dienstverlening alsook voor grensarbeid. Dat geldt eveneens voor het grensoverschrijdend verkeer tussen Nederland, Duitsland en België. Onder andere het verschil in fiscale behandeling, het socialezekerheidsstelsel alsmede de woning- en arbeidsmarkt doen inwoners van voornoemde lidstaten van de Europese Unie besluiten om te verhuizen – lees: emigreren  – dan wel een baan te vinden aan de andere kant van de grens.

Twee stelsels

Echter, bij grensoverschrijdend verkeer komt men in aanraking met ten minste twee stelsels op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en arbeidsrecht en dit zou zonder regels uit Brussel een belemmering kunnen zijn voor de werknemer. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat soms beide stelsels of juist geen enkel stelsel van toepassing is. Om bijvoorbeeld het dubbel betalen van belasting te voorkomen, hebben de voornoemde landen bilaterale belastingverdragen met elkaar afgesloten.

Grensoverschrijdend arbeidsgeschil

Komt het onverhoopt tot een arbeidsgeschil dan zal op grond van de Europese bevoegdheidsregels moeten worden vastgesteld welke rechter bevoegd is en vervolgens komt de vraag aan de orde welke recht moet worden toegepast?

De praktijk

Bijvoorbeeld: ik woon met mijn gezin in Duitsland en ga werken in Nederland. Wat gebeurt er als ik:

  • ziek of mogelijk zelfs volledig arbeidsongeschikt word;
  • geheel of gedeeltelijk mijn baan verlies;
  • als ik de AOW-gerechtigde leeftijd bereik dan wel vervroegd post-actief word;
  • een kind heb. Maak ik aanspraak op kinderbijslag in het woonland, wanneer ik werk in Duitsland of werkzaam ben in Nederland?
  • mijn werkgever mij wil ontslaan;
  • ik gebruik moet maken van medische zorg;
  • hypotheekrenteaftrek in Nederland geniet en mijn echtgenoot in Duitsland gaat werken.

Niet alleen voor de werknemers maar ook voor de werkgever is het van belang dat hij goed is geïnformeerd over de coördinerende regels van de Europese Verordening 883/2004. Met name wanneer de werkgever wordt geconfronteerd met een zieke grensarbeider of in het geval dat er een dringende en/of gewichtige reden aanwezig is om de werknemer te ontslaan.

Neem contact op

Voor een antwoord op bovenstaande vragen en andere vragen met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid, kunt u zich wenden tot mr F. Aarts, arbeidsjurist gespecialiseerd in grensoverschrijdend arbeidsrecht.

Wilt u meer weten? E-mail: info@mrfaarts.nl
Tel: +31(0) 85 020 00 52
Mob: +31 6 42 95 27 26
Naam Email Telefoon Opmerking Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.
© Copyright 2024 mrFAarts.nl alle rechten voorbehouden - Webdesign - Juridisch - Sitemap