Voor direct contact met F. Aarts, M: 06 42 95 27 26 E-mail: info@mrfaarts.nl

Ziekte en re-integratie

Wanneer u ziek bent en hierdoor niet kunt werken dan vraagt u zich wellicht af of u ontslagen kunt worden tijdens uw ziekte. Nee, in beginsel mag uw werkgever u niet ontslaan ten tijde dat u ziek bent. Er geldt namelijk een opzegverbod van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte. Er zijn echter wel regels verbonden aan bijvoorbeeld re-integratie na ziekte. 

Nieuwe regels re-integratie

Vanaf 2015 is er een nieuwe wet ingegaan. Deze wet heeft als doel mensen (ook ambtenaren) na hun ontslag sneller aan het werk krijgen. Dit betekent dat, wanneer u langer dan een half jaar in de WW zit, al het beschikbare werk als passend arbeid aanvaard dient te worden. U gaat er niet op achteruit, want door de inkomensverrekening kan het inkomen niet lager uitvallen dan de WW die u krijgt. Uw werkgever dient rekening te houden met een nieuw aanzegtermijn, als u een contract heeft van minimaal 6 maanden. Deze plicht houdt in dat uw werkgever minstens een maand voor afloop van uw arbeidsovereenkomst schriftelijk kenbaar heeft moeten maken dat uw contract al dan niet eindigt op de overeengekomen datum.

Re-integratietraject

U en uw werkgever dienen zich beiden goed in te zetten voor de reintegratie. Dit traject gaat als volgt: tot 6 weken stelt u samen met uw werkgever een probleemanalyse op. In week 7-8 van uw ziekte stelt u werkgever een plan van aanpak op. Alle opvolgende 6 weken evalueert u samen het plan van aanpak. In week 13-68 dient u een verkorte WIA aan te vragen. U dient zich ook te melden bij het UWV Werkbedrijf en de WIA aan te vragen. Gedurende dit re-integratietraject is uw werkgever verplicht het loon door te betalen.

Wenst u advies op het gebied van ziekte & re-integratie? Of wilt u uw ontslag aanvechten? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of telefoon.

Wilt u meer weten? E-mail: info@mrfaarts.nl
Tel: +31(0) 85 020 00 52
Mob: +31 6 42 95 27 26
Naam Email Telefoon Opmerking Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.
© Copyright 2024 mrFAarts.nl alle rechten voorbehouden - Webdesign - Juridisch - Sitemap