Voor direct contact met F. Aarts, M: 06 42 95 27 26 E-mail: info@mrfaarts.nl

Ontslaan werknemers

Het ontslag van uw werknemers begint bij een goede voorbereiding, ik ben een vertrouwde partij die u bijstaat bij het ontslag van werknemers. Soms moet u noodgedwongen afscheid nemen van een werknemer. U dient zich aan complexe regels te houden alvorens u uw werknemer ontslaat. Ik bied u de juiste juridische hulp bij het ontslaan van uw werknemers.

Werknemer ontslaan op staande voet

Indien er sprake is van een dringende reden tot opzegging, kunt u de overeenkomst per direct laten eindigen. Een werknemer ontslaan op staande voet kan zonder een vergunning van het UWV Werkbedrijf en komt er in beginsel geen kantonrechter aan de pas. Tevens hoeft de werkgever geen opzeggingstermijn in acht te nemen. Indien u het voornemen heb om een werknemer te ontslaan op staande voet, is het raadzaam eerst contact op te nemen om de haalbaarheid van het ontslag door te nemen en om een eventueel ontbindingsverzoek in te dienen.

Ontslag van werknemers bij reorganisatie of disfunctioneren

Bij ontslag wegens disfunctioneren als bij ontslag bij een reorganisatie geldt dat u als werkgever voor een ontslagdossier moet zorgen. Wat daarbij in acht dient worden gehouden is dat het dossier goed opgebouwd moet zijn en welke manieren zijn er om uit elkaar te gaan. Hierbij valt te denken aan wederzijds goedvinden, door middel van een ontbindingsprocedure of een ontslagvergoeding.

Ontslag werknemer na ziekte

Nadat een werknemer twee jaar lang arbeidsongeschikt is geweest dan wel sprake is geweest van frequent ziekteverzuim, kan een werkgever de arbeidsovereenkomst op deze grond beëindigen. De ontslagprocedure die hier meestal voor aangevraagd wordt, is de ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf of een ontslagprocedure bij de kantonrechter. Niet altijd moeten deze procedures worden gevolgd, het is ook mogelijk om de arbeidsovereenkomst op grond van wederzijds goedvinden te ontbinden.

Voor juridisch advies bij ontslag, kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u meer weten? E-mail: info@mrfaarts.nl
Tel: +31(0) 85 020 00 52
Mob: +31 6 42 95 27 26
Naam Email Telefoon Opmerking Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.
© Copyright 2024 mrFAarts.nl alle rechten voorbehouden - Webdesign - Juridisch - Sitemap