Voor direct contact met F. Aarts, M: 06 42 95 27 26 E-mail: info@mrfaarts.nl

Ontslag aanvechten

U bent werknemer en u komt wellicht wel eens in aanraking met arbeidsrechtelijke vraagstukken, bijvoorbeeld door een arbeidsgeschil. Dikwijls komt u tot een goede oplossing samen met uw werkgever. Echter, in sommige gevallen kan er in beginsel geen overeenstemming worden bereikt. Het kan namelijk zijn dat uw werkgever weigert om bepaalde arbeidsvoorwaarden door te voeren of, nog erger, het wordt een arbeidsconflict met ontslag tot gevolg. Wat dan van belang is, is of er wel een degelijke ontslaggrond aanwezig is. Om deze mogelijkheden te bekijken is een deskundig en vertrouwd aanspreekpunt, een steun in de rug, onmisbaar. U kunt bij mij terecht voor al uw vragen over het aanvechten van ontslag of andere arbeidsrechtelijke kwesties.

Hoe ontslag aanvechten

Indien uw werkgever het voornemen heeft om u te ontslaan is het raadzaam om de juiste juridische stappen te doorlopen, om alles op een zo goed mogelijke wijze af te ronden. Men noemt deze juridisch stappen ook wel het aanvechten van ontslag. Om het ontslag aan te vechten is het van belang dat u zich aan enkele regels houdt, zodat het aanvechten van het ontslag de meeste kans van slagen heeft.

Zo zijn de volgende twee punten van groot belang:

  • Niets tekenen en niets mondeling toezeggen wanneer u in een gesprek te horen krijgt dat uw arbeidscontract wordt beëindigd.
  • Vraag voor een schriftelijke bevestiging van het ontslaggesprek.

Vaak wordt de keuze gemaakt om het ontslag niet aan te vechten omdat men niet precies weet hoe dit moet worden aangepakt. In beginsel is het aanvechten van ontslag erg belangrijk omdat er mogelijk aanspraak kan worden gemaakt op een ontslagvergoeding.

Aanvechten ontslag

Wanneer u ontslagen bent of er een ontslag dreigt aan te komen, is het belangrijk dat u geen overhaaste beslissingen gaat nemen. Echter is het wel van belang dat er snel wordt gereageerd. Hebt u vragen met betrekking tot uw (dreigende) ontslag, neem dan meteen contact op. Ik kan u verder helpen met een degelijk juridisch advies bij ontslag.

Wilt u meer weten? E-mail: info@mrfaarts.nl
Tel: +31(0) 85 020 00 52
Mob: +31 6 42 95 27 26
Naam Email Telefoon Opmerking Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.
© Copyright 2024 mrFAarts.nl alle rechten voorbehouden - Webdesign - Juridisch - Sitemap