Voor direct contact met F. Aarts, M: 06 42 95 27 26 E-mail: info@mrfaarts.nl

Disciplinaire maatregelen

Indien er sprake is van plichtsverzuim, dan kan dit worden bestraft met een of meerdere disciplinaire maatregelen. Afhankelijk van de ernst van het plichtsverzuim, wordt er een passende straf bepaald door de werkgever. De disciplinaire sanctie bij licht plichtsverzuim zal uiteraard lager liggen dan wanneer er sprake is van corruptie of een ernstig strafbaar feit.

Voorbeelden van disciplinaire maatregelen

Disciplinaire maatregelen kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Zo kan er een geldboete worden opgelegd, een gedeelte van een maandsalaris worden ingehouden, de periodieke salarisverhoging worden opgeschort, een schorsing worden opgelegd en er kan zelfs ontslag worden gegeven. De straffen kunnen ook voorwaardelijk worden opgelegd. Mocht er nogmaals sprake zijn van plichtsverzuim binnen een vooraf bepaalde termijn, dan kan de straf alsnog ten uitvoer worden gelegd.

Bezwaar maken tegen disciplinaire maatregelen

Wanneer uit het onderzoek naar voren is gekomen, dat u zich schuldig hebt gemaakt aan plichtsverzuim en daar al dan niet een voorwaardelijke straf voor hebt gekregen, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Zelfs wanneer er een schriftelijke waarschuwing oftewel berisping is opgelegd, dan kan het zinvol zijn om bezwaar aan te tekenen. Een schriftelijke waarschuwing kan namelijk een reden zijn om een dossier op te bouwen hetgeen uiteindelijk kan leiden tot ontslag. Die kans wilt u natuurlijk zo klein mogelijk houden.

Hebt u juridisch advies nodig op het gebied van ambtenarenrecht? Bijvoorbeeld bij het bezwaar maken tegen opgelegde disciplinaire maatregelen? Dan kunt u contact opnemen met arbeidsjurist mr. Frank Aarts.

Wilt u meer weten? E-mail: info@mrfaarts.nl
Tel: +31(0) 85 020 00 52
Mob: +31 6 42 95 27 26
Naam Email Telefoon Opmerking Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.
© Copyright 2024 mrFAarts.nl alle rechten voorbehouden - Webdesign - Juridisch - Sitemap