Voor direct contact met F. Aarts, M: 06 42 95 27 26 E-mail: info@mrfaarts.nl

Arbeidsovereenkomst

Een goede basis voor de werkrelatie tussen u en uw medewerkers is een arbeidsovereenkomst. Alle werkvoorwaarden en afspraken worden vastgelegd in deze overeenkomst en zodoende hebben u en de werknemer een document om naar terug te refereren. Wanneer u een arbeidsovereenkomst laat opstellen door mr. F. Aarts, dan kunt u er op vertrouwen dat deze geheel voldoet aan alle wettelijke regels.

Arbeidscontract screenen

U kunt uw werknemers voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd in dienst nemen. De afspraken die u hierbij maakt, te denken aan loon en vakantiedagen, dient u op te nemen in een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst is echter onderhevig aan een groot aantal regels, afhankelijk van een aantal zaken. Toch is het van belang dat deze correct wordt opgesteld, want de arbeidsovereenkomst voorkomt onduidelijkheden en geschillen in de toekomst. Ik kan voor u een arbeidsovereenkomst opstellen of ik update/wijzig de bestaande overeenkomst.

Arbeidsovereenkomst maken of wijzigen

In uw arbeidsovereenkomst kunt u arbeidsvoorwaarden regelen, deze arbeidsvoorwaarden zijn onder te verdelen in primaire en secundaire voorwaarden. Maar welke primaire & secundaire arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing? Is er een pensioenregeling en dient de werknemer hier verplicht aan deel te nemen? Kan er een concurrentie- of relatiebeding in de arbeidsovereenkomst worden geplaatst? Het antwoord op deze en andere vragen kan mr. F. Aarts u vertellen. Samen met u wordt er een arbeidsovereenkomst opgesteld die voldoet aan de wet en die zowel voor u als de werknemer duidelijkheid en houvast biedt. 

Wilt u meer informatie over het opstellen van een arbeidsovereenkomst, wilt u een screening van uw huidige arbeidsovereenkomst of gewoon arbeidsrecht advies? Neem dan contact met mij op.

Wilt u meer weten? E-mail: info@mrfaarts.nl
Tel: +31(0) 85 020 00 52
Mob: +31 6 42 95 27 26
Naam Email Telefoon Opmerking Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.
© Copyright 2024 mrFAarts.nl alle rechten voorbehouden - Webdesign - Juridisch - Sitemap