Voor direct contact met F. Aarts, M: 06 42 95 27 26 E-mail: info@mrfaarts.nl

Plichtsverzuim

Als ambtenaar hebt u, net als elke andere werknemer, de plicht om uw taken naar behoren te vervullen. Wanneer u dit niet doet, dan kan er sprake van plichtsverzuim. Echter, omdat u werkzaam bent in de publieke sector, wordt er vaak méér verwacht van ambtenaren ten opzichte van een reguliere werknemers. Ook wanneer u zich “misdraagt” in privésfeer, dan kan dit als plichtsverzuim worden gezien, omdat u een voorbeeldfunctie hebt voor de maatschappij.

Plichtsverzuim ambtenaren

In principe dient een ambtenaar te doen wat een goed ambtenaar in gelijksoortige omstandigheden zou moeten doen. Er is dus geen specifieke beschrijving van zaken die wel en niet mogen. Het is aan de werkgever om te constateren, dat er wellicht plichtsverzuim heeft plaatsgevonden. De werkgever dient dan een zorgvuldige procedure te volgen alvorens plichtsverzuim mag worden vastgesteld. Als arbeidsjurist heb ik de relevante kennis die benodigd is om te bepalen of de strikte procedure is gevolgd.

Straf plichtsverzuim

Wanneer er inderdaad plichtsverzuim is vastgesteld, dan kan de werkgever een straf opleggen. Deze disciplinaire maatregelen zijn afhankelijk van de ernst van het plichtsverzuim. Bij zeer ernstig plichtsverzuim, bijvoorbeeld in de vorm van corruptie of een strafbaar feit, dan kunnen de gevolgen uiteraard groter zijn dan bij een milde vorm van plichtsverzuim zoals een beoordelingsfout.

Als arbeidsjurist ben ik op de hoogte van wetgeving rondom plichtsverzuim bij ambtenaren. Wanneer u zich in een situatie bevindt waar u te maken hebt met ambtenarenrecht, bijvoorbeeld door (verdenking van) plichtsverzuim, dan kunt u bij Frank Aarts Arbeidsrecht terecht voor adequate juridische hulp. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier.

Wilt u meer weten? E-mail: info@mrfaarts.nl
Tel: +31(0) 85 020 00 52
Mob: +31 6 42 95 27 26
Naam Email Telefoon Opmerking Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.
© Copyright 2024 mrFAarts.nl alle rechten voorbehouden - Webdesign - Juridisch - Sitemap